Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 91 - 100 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van SBB-reservaten in de IJsseluiterwaarden in 1994 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatie-rapport 1995/03
Watervogeldatabase Grote Rivieren: inhoud en volledigheid van Winden E. A. J. , Lubbers G. , & van Roomen M. W. J. 1995 SOVON-onderzoeksrapport 1995/03
Kentallen voor overwinterende ganzen in de Zuidhollandse Delta van Turnhout C. & Hagemeijer W. 1995 SOVON-onderzoeksrapport 1995/05
Het Wetlandproject Van der Winden J. 1995 SOVON-onderzoeksrapport 1995/01
Ganzen- en zwanentellingen in Nederland in 1993/94 SOVON Ganzen- en zwanenwerkgroep. 1995 SOVON-monitoringrapport 1995/02, RIZA-rapport BM 94-17, IKC-Natuurbeheer coproductie 4
Vogelonderzoek langs de Gestuwde Maas in 1975-1995 - toelichting op de database Kwint N. D. 1995 SOVON-Informatierapport 95/03
Midwintertelling van watervogels in Nederland, januari 1994 van Roomen M. W. J. , van Winden E. A. J. & Zollinger R. 1995 SOVON-monitoringrapport 1995/01, RIZA-rapport BM 94-16, IKC-Natuurbeheer coproductie 3
Broedvogels van de Middelwaard en Loowaard in 1989-93 Vogel R. L. 1995 SOVON-informatierapport 1995/02
De avifaunistische waarde van een aantal ontgrondingsplassen langs Rijn en Rijntakken in 1984-93 Vogel R. L. 1995 SOVON-informatierapport 1995/01
Broedvogels van Rozendaal in 1996 Erhart F. C. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/14