Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1640
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van de gemeente Landerd-avifaunistisch overzicht ten behoeve van het bestemmingsplan buitengebied en het landschapsbeleidsplan Vogel R. L. 1994 SOVON-informatierapport 94/01
Broedvogels van Boswachterij Hardenberg in 1993 Klemann M. C. M. 1994 SOVON-rapport 1994/02
Broedvogels van de Relatienotagebieden van Waterland-Oost in 1993 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/06
Broedvogelinventarisatie van monsterpunten in het kader van het weidevogelmeetnet Zuid-Holland in 1994 Lubbers G. 1994 SOVON-rapport 1994/11
Broedvogels van Boswachterij Odoorn/Exloo in 1993 van Manen W. 1994 SOVON-rapport 1994/03
Midwintertelling van watervogels in Nederland, januari 1994 van Roomen M. W. J. , van Winden E. A. J. & Zollinger R. 1995 SOVON-monitoringrapport 1995/01, RIZA-rapport BM 94-16, IKC-Natuurbeheer coproductie 3
Broedvogels van de Ener- en Tempelstukken (Norger Esdorpenlandschap) in 1994 van Manen W. 1995 SOVON-inventarisatierapport 1995/02
De nestkaart: zijn noodzakelijke introductie en het vervolg Bijlsma R. G. 1995 SOVON-onderzoeksrapport 1995/02
De avifaunistische waarde van een aantal ontgrondingsplassen langs Rijn en Rijntakken in 1984-93 Vogel R. L. 1995 SOVON-informatierapport 1995/01
Broedvogels van de boswachterijen Eersel/De Kempen en de Cartierheide in 1995 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatierapport 1995/08