Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1635
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogelinventarisatie van monsterpunten in het kader van het weidevogelmeetnet Zuid-Holland in 1994 Lubbers G. 1994 SOVON-rapport 1994/11
Haalbaarheidsstudie naar het uitvoeren van bestandsopnamen van watervogels langs de internationale Rijn in 1995 Vogel R. & Van Roomen M. 1994 SOVON-onderzoeksrapport 1994/01
Broedvogels van de Relatienotagebieden van Waterland-Oost in 1993 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/06
Broedvogels van Liesbos, Klundert en Appelzak in 1993 Wessels H. & van Manen W. 1994 SOVON-rapport 1994/08
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1992/93 van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1994 SOVON-monitoringrapport 1994/05, RIZA-rapport BM93-38
De betekenis van het Nationaal Park Veluwezoom voor vogels Kwint N. D. 1994 SOVON-onderzoeksrapport 1994/02, Rapport Vogelwerkgroep Arnhem eo 94-02
SOVON Broedvogelverslag 1992 van Dijk A. J. , Hustings F. & Verstrael T. 1994 SOVON-monitoringrapport 1994/03
Broedvogels van Boswachterij Schoorl en Pettemerduinen in 1993 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/04
Watervogels in Nederland in januari 1993 van Roomen M. W. J. , Klemann M. C. M. , van Winden E. A. J. & Ganzen- en Zwanenwerkgroep Nederland 1994. 1994 SOVON-monitoringrapport 94-01/RIZA-rapport BM93-32/IKC-Natuurbeheer werkdocument 57
Broedvogels van de gemeente Landerd-avifaunistisch overzicht ten behoeve van het bestemmingsplan buitengebied en het landschapsbeleidsplan Vogel R. L. 1994 SOVON-informatierapport 94/01