Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 51 - 60 of 1635
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van de Bomendijk in 1993 Wessels H. 1993 SOVON-rapport 1993/11
Broedvogels van Boswachterij Amerongse Berg in 1992 van Manen W. 1993 SOVON-rapport 1993/01
De broedvogels van Kootwijk-west in 1992 Vogel R. L. 1993 SOVON-rapport 1993/10
Broedvogels van de Olde Maten in 1992 Klemann M. 1993 SOVON-rapport 1993/02
Tellen van watervogels in Nederland: voorstellen voor vernieuwing van een aantal monitoringprojecten vanaf 1993 van Roomen M. W. J. 1993 SOVON-rapport 1993/07, RIZA-rapport BM93-06, IKC-NBLF-werkdocument 31
Broedvogels van de boswachterij Slangenburg in 1994 Vogel R. L. 1994 SOVON-inventarisatierapport 1994/10
SOVON Broedvogelverslag 1992 van Dijk A. J. , Hustings F. & Verstrael T. 1994 SOVON-monitoringrapport 1994/03
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1993 Koks B. 1994 SOVON-monitoringrapport 1994/02
De betekenis van het Nationaal Park Veluwezoom voor vogels Kwint N. D. 1994 SOVON-onderzoeksrapport 1994/02, Rapport Vogelwerkgroep Arnhem eo 94-02
Broedvogels van Het Merkske in 1993 Klemann M. C. M. & Wessels H. 1994 SOVON-rapport 1994/05