Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 21 - 30 of 1641
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van het Eiland van Winschoten in 1991 van Manen W. 1992 SOVON-rapport 1992/05
Broedvogels van Boswachterij Borger in 1992 van Manen W. 1992 SOVON-rapport 1992/18
De broedvogels van Boswachterij Dwingeloo in 1991 van Manen W. 1992 SOVON-rapport 1992/08
De broedvogels van de Malpiebeemden en omgeving in 1991 Bijlsma R. G. 1992 SOVON-rapport 1991/02
Broedvogels van de Hurwenensche Uiterwaard in 1991 Vogel R. L. 1992 SOVON-rapport 1992/03
Broedvogels van Arkemheen in 1992 van der Jeugd H. & van Manen W. 1992 SOVON-rapport 1992/17 en DBL-publicatie nr 59
De broedvogels van Kootwijk-oost in 1991 Sierdsema H. 1992 SBB-regiorapport 78/9201, SOVON-rapport 1992/19
Broedvogelmonitoringproject Waddengebied 1992; Tellen van meeuwenkolonies vanuit de lucht (achtergronden, verslaglegging en aanbevelingen) Dijksen L. J. 1992 SOVON-rapport 1992/15
De broedvogels van het Leenderbos en omgeving in 1991 Bijlsma R. G. 1992 SOVON-rapport 1992/01
Gebruik van avifaunistische gegevens voor het beheer van het Kootwijkerzand Omvlee M. & Waanders P. 1992 SOVON-rapport 1992/14