Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 191 - 200 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1995/96 in Nederland Boele A. , van Turnhout C. , Sierdsema H. & Meijer R. 1998 SOVON-monitoringrapport 1998/03
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1995/96 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1998 SOVON-monitoringrapport 1998/02, RIZA-rapport BM 96-21
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in 1996 Van Dijk A. J. , Boele A. , Zoetebier D. & Meijer R. 1998 SOVON-monitoringrapport 1998/07
15 jaar Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland; Resultaten van de PTT-evaluatie; Achtergronddocument Van Turnhout C. & Verstrael T. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/02
Broedvogels van de Matjens, Krochten/Den Aard en Lange Gooren/Waayenberg in ZW-Brabant in 1997 Klemann M. C. M. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/05
Broedvogels in BMP-plots langs het IJmeer in 1997 van der Vliet R. , Bakhuizen J. J. & Tempelman D. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/07
Watervogels in de waddenzee in 1995/96 Koffijberg K. , van Roomen M. W. J. , Koks B. , van Winden E. A. J. 1998 Sovon-monitoringrapport 1998/01
Broedvogels van enkele Staatsbosbeheerterreinen in Midden en Zuidoost-Friesland in 1997 Jager K. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/02
Broedvogels van het Kamperhoek-complex in 1998 Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/17
Terreingebruik, mobiliteit en metingen van broedsucces van Grutto’s in de jongenperiode Schekkerman H. , Teunissen W. A. & Müskens G. J. D. M. 1998 IBN-rapport 403, DLG-publicatie 105, SOVON-onderzoeksrapport 1998/12