Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 181 - 190 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
De broedvogels van de Schouwse inlagen in 1998 Hoekstein M. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/22
Broedvogels in BMP-plots langs het IJmeer in 1997 van der Vliet R. , Bakhuizen J. J. & Tempelman D. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/07
De broedvogels van de Klencke 1998 Hasper H. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/28
Voorstudie Atlasproject Broedvogels 1998-2000 Van Turnhout C. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/04
Kaarten ecologische groepen broedvogels HST-Oost (Arnhem-Duitse grens) van der Weide M. 1998 SOVON-informatierapport 1998/04
Evaluatie vrijwillige weidevogelbescherming; Tussenrapport 1997 Teunissen W. A. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/03
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1995/96 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1998 SOVON-monitoringrapport 1998/02, RIZA-rapport BM 96-21
Overzicht van grote populaties van moerasvogels in Nederland in de periode 1991-96 Sierdsema H. & van der Weide M. 1998 Informatierapport 1998/01
Broedvogelmonitoring in het Nederlandse Waddengebied in 1995 en 1996 Koks B. & Hustings F. 1998 SOVON-monitoringrapport 1998/05
Overzicht van oude en nieuwe indelingen van watervogeltelgebieden in door het RIZA gecoördineerde watersystemen van Winden E. A. J. 1998 SOVON-informatierapport 1998/05