Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 171 - 180 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Overzicht van oude en nieuwe indelingen van watervogeltelgebieden in door het RIZA gecoördineerde watersystemen van Winden E. A. J. 1998 SOVON-informatierapport 1998/05
Tijdreeksen vogel-doelvariabelen voor de Zoete Rijkswateren en Waddenzee ten behoeve van het Jaarboek Monitoring Rijkswateren 1996 en 1997 Boele A. , van Winden E. & Zoetebier D. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/11, RIZA-rapport BM 98-01
Broedvogels van enkele Staatsbosbeheerterreinen in Midden en Zuidoost-Friesland in 1997 Jager K. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/02
Broedvogels van Natuurmonumenten-terreinen in ZW-Brabant 1997 Klemann M. C. M. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/04
Broedvogels in BMP-plots langs het IJmeer in 1997 van der Vliet R. , Bakhuizen J. J. & Tempelman D. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/07
Vogelgegevens stroomgebied van de Grote Beek (Steenderen-Doetinchem) van der Weide M. 1998 SOVON-informatierapport 1998/06
Evaluatie vrijwillige weidevogelbescherming; Tussenrapport 1997 Teunissen W. A. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/03
Broedvogels van het Urkerbos in 1998 Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/18
Broedvogels van het Rammegors in 1998 Hoekstein M. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/21
Broedvogels Hoevensche Beemden, Kelsdonk, Weimeren en Rooskensdonk in West-Brabant 1997 Klemann M. C. M. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/03