Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 161 - 170 of 1620
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van boswachterij Appelscha in 1996 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/01
Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1994/95 in Nederland van Turnhout C. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/01
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1994/95 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/02, RIZA-rapport BM 95-29
Vogels in Belangrijke Vogelgebieden in 1992-94; een overzicht op basis van de in de SOVON database aanwezige gegevens Voslamber B. , van der Weide M. J. T. & van Winden E. A. J. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/02
De broedvogels van de Maashorst in 1996 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/04
Evaluatie Broedvogelmeetnet: achtergronddocument Hagemeijer E. J. M. , van Roomen M. , Sierdsema H. & Verstrael T. J. 1997 SOVON-Onderzoeksrapport 97/11
Vogels in Nederland 1900-1995 Sierdsema H. , van Roomen M. , Vogel R. , & Verstrael T. 1997 Rapportversie PGO-jaarboek bijdrage; SOVON-onderzoeksrapport 1997/05
Broedvogelgegevens HST-Oost (Utrecht-Arnhem) & A12 (Utrecht-Veenendaal) van der Weide, M. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/06
De broedvogels van 't Merkske in 1998 Krottje G. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/26
Tijdreeksen vogel-doelvariabelen voor de Zoete Rijkswateren en Waddenzee ten behoeve van het Jaarboek Monitoring Rijkswateren 1996 en 1997 Boele A. , van Winden E. & Zoetebier D. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/11, RIZA-rapport BM 98-01