Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1623
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Vogels in Nederland 1900-1995 Sierdsema H. , van Roomen M. , Vogel R. , & Verstrael T. 1997 Rapportversie PGO-jaarboek bijdrage; SOVON-onderzoeksrapport 1997/05
Broedvogeldoelsoorten en de Ecologische Hoofdstructuur: een verspreidingsanalyse Boele A. , Klemann M. & Vogel R. L. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/03
Vogels in het tracégebied A15 (Varsseveld-Enschede) van der Weide, M. & Erhart, F. 1997 SOVON-informatierapport 1997/01
Broedvogels van Boswachterij Wieringermeer in 1997 Dijksen L. J. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/14
Vogels in Waardevolle Cultuurlandschappen medio jaren negentig: dichtheden van indicatorsoorten Boele A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/06
Vogels in Belangrijke Vogelgebieden in 1992-94; een overzicht op basis van de in de SOVON database aanwezige gegevens Voslamber B. , van der Weide M. J. T. & van Winden E. A. J. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/02
De broedvogels van de Maashorst in 1996 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/04
De broedvogels van landschapselementen rondom Bronkhorst in 1996 Vogel R. L. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/05
Evaluatie van vogelmeetnetten in Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring; Basisrapport Vogels Poot, M. J. M. , Hagemeijer, E. J. M. , van Roomen, M. J. W. & van Strien A. J. 1997 SOVON- onderzoekstrapport 97/10
Broedvogels van de Borkeld in 1997 van Manen. W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/09