Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 141 - 150 of 1621
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Naar een meetnet voor weidevogels; Tussenrapportage 1997 Teunissen W. A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/04
Broedvogels van de Stippelberg en Beestenveld in 1996 Vereijken J. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/03
Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1994/95 in Nederland van Turnhout C. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/01
Vogels in en over locaties voor een tweede luchthaven Boele A. 1997 SOVON onderzoeks-rapport 1997/08
Broedvogels van Boswachterij Wieringermeer in 1997 Dijksen L. J. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/14
De broedvogels van Arkemheen in 1996 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/02
Broedvogels van boswachterij Appelscha in 1996 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/01
De broedvogels van de Maashorst in 1996 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/04
Broedvogels van de Donkse laagten in 1997 van Kleunen A. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/07
Broedvogels van Dinkelland in 1997 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/10