Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1623
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Weidevogels in graslandgebieden van Nederland: trends en dichtheden Hagemeijer W. , Tulp I. , Groot H. , van der Jeugd H. & Sierdsema H. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/07
De broedvogels van Arkemheen in 1996 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/02
Broedvogels van boswachterij Appelscha in 1996 van Manen W. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/01
Broedvogels van Boswachterij Wieringermeer in 1997 Dijksen L. J. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/14
Vogels in en over locaties voor een tweede luchthaven Boele A. 1997 SOVON onderzoeks-rapport 1997/08
Vogelgegevens Inrichtingsplan Rijnwaarden van der Weide, M. & Voslamber, B. 1997 SOVON-Informatierapport 1997/04
Punt Transect Tellingen van wintervogels in seizoen 1994/95 in Nederland van Turnhout C. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/01
Vogels in Waardevolle Cultuurlandschappen medio jaren negentig: dichtheden van indicatorsoorten Boele A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/06
Evaluatie vrijwillige weidevogelbescherming; Tussenrapportage 1996 Teunissen, W. A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/01
Naar een meetnet voor weidevogels; Tussenrapportage 1997 Teunissen W. A. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/04