Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 101 - 110 of 1621
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Monitoring van Belangrijke Vogelgebieden in Nederland van Roomen M. W. J. & Vogel R. L. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/02
SOVON-broedvogelverslag 1994 van Dijk A. J. , Hustings F. , Sierdsema H. & Verstrael T. 1996 SOVON-monitoringrapport 1996/06
De broedvogels van de Greffelkamp in 1996 Vogel R. L. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/17
Broedvogels van Broekhuizen en De Wildeman in 1996 Vogel R. L. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/03
Broedvogels van Boswachterij Nunspeet in 1995 van Manen. W. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/01
De broedvogels van het natuurontwikkelingsgebied Vooroever Onderdijk in 1996 Engelen F. & Vogel R. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/07
Nestplaatskeuze van Gierzwaluwen in Nederland Bakker M. , Hagemeijer W. & Tulp, I. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/01
Broedvogels van de Oeverlanden bij Nunspeet in 1995 van Manen W. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/02
Vogels rondom de dijkvakken Lent-Loenen en Doornenburg-Huissen Vogel R. L. 1996 SOVON-informatierapport 96/02
Broedvogels van Schildhoek en Sennerplaat in 1996 Koopmans M. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/13