Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1656
Titel Auteur(s) Jaar van uitgaveaflopend sorteren Rapportnummer
Broedvogels van Roggebotzand, Reve-Abbert, Spijk-Bremerberg en Harderbos (Oostelijk Flevoland) in 1989 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/05
Broedvogels van het Kootwijkerzand in 1989 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/04
Broedvogels van de Wageningse Uiterwaarden in 1989 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/03
Broedvogels van de boswachterij Garderen in 1990 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/19
Broedvogels van het Oostzanerveld en Varkensland in 1990 van Manen W. 1990 SOVON-rapport 1990/18
Broedvogels van Boswachterij Appelscha in 1989 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/01
Broedvogels van het Kuinderbos in 1990 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/16
Broedvogels van Boswachterij Gaasterland in 1989 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/02
Broedvogels van Boswachterij Gieten 1990 van Manen W. 1990 SOVON-rapport 1990/17
Broedvogels van een elftal SBB-terreinen in Zuidoost-Friesland in 1989 Vogel R. L. 1990 SOVON-rapport 1990/06