Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 91 - 100 of 1556
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Toetsing uitbreiding jachthaven De Bijland op slapende ganzen Voslamber B. 2008 SOVON-informatierapport 2008/12
Vogelonderzoek Demonstratieproject Natuurbraak 1996 Voslamber B. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/04
Flora en Fauna rond Strandpark Slijk-Ewijk Voslamber B. 2003 SOVON-informatierapport 2003/10
Beschrijving en overzichtskaart van de Hoogwatervluchtplaatsen van steltlopers in het Nederlandse deel van de Waddenzee Voslamber B. 2002 SOVON-informatierapport 2002/09
Aantal broedende ganzen in de provincie Zuid-Holland in 2005 Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/15
Aantal broedende ganzen in de provincie Overijssel in 2005 Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/16
Grauwe Ganzen in de provincie Groningen. Ontwikkelingen in de populatie en resultaten onderzoek Voslamber B. 2012 2012/12
Mogelijkheden tot verbetering van het voedselbiotoop van de Ooievaar (Ciconia ciconia) in de Gelderse Poort Voorbergen A. & Voslamber B. 2003 SOVON-informatierapport 2003/13
Weidevogels van ANV Wijk en Wouden in 2009 Vonk H. & Postma J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/22
Beheermonitoring van vogels in open akkerland in Oost-Groningen Vogel R., Wiersma P., Roodbergen M. & Vlaanderen O. 2016 2016/13