Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1647
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Verdeling ganzen over de provincies, 1997/98 t/m 2000/01 Voslamber, B. 2003 SOVON-informatierapport 2003/12
Wilde vogels op en rond pluimveebedrijven Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/18
Beoordeling van het Inrichtingsplan voor de Ecologische Verbindingszone Oude Rijn - Linge op de aantrekkingskracht voor watervogels Voslamber B. 2003 SOVON-informatierapport 2003/11
Ganzen in de Drutense Waard; Toelichting bij de analyse van foeragerende ganzen in het gebied Voslamber B. 2007 SOVON-informatierapport 2007/04
Grauwe Ganzen, Axelse Kreek 2009 Voslamber B. 2009 SOVON Onderzoeksrapport 2009/16
Aantal broedende ganzen in de provincie Overijssel in 2005 Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/16
Pilotstudie Grauwe Ganzen in De Deelen, 2007-2010 Voslamber B. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/02
Zomerganzenopvang Tetjehorn ideeën voor inrichting van agrarische percelen Voslamber B. 2007 SOVON-informatierapport 2007/09
Aantal broedende ganzen in de provincie Zuid-Holland in 2005 Voslamber B. 2005 SOVON-informatierapport 2005/15
Beschrijving en overzichtskaart van de Hoogwatervluchtplaatsen van steltlopers in het Nederlandse deel van de Waddenzee Voslamber B. 2002 SOVON-informatierapport 2002/09