Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1623
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Vergelijkende studie van land- en vliegtuigtellingen van watervogels in het IJsselmeergebied Voslamber B. & van Turnhout C. 1999 RIZA-rapport BM99-01, SOVON-onderzoeksrapport 1999/08
Aantalsontwikkeling van Kuifeend Aythya fuligula en Tafeleend A ferina op enkele Nederlandse zoetwatermeren en rivieren in de periode 1966 t/m 1997 Voslamber B. & van Turnhout C. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/07
Monitoring vogels natuurontwikkelingsprojecten IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, Randmeren) Broedvogels: 2002, Niet-broedvogels: seizoen 2000/01 Voslamber B. & van der Weide M. J. T. 2002 SOVON-informatierapport 2002/05
Monitoring vogels natuurontwikkelingsprojecten IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, Randmeren); Broedvogels: 1998, 1999, 2000; Niet-broedvogels seizoenen: 1997/98, 1998/99 en 1999/2000 Voslamber B. & van der Weide M. 2001 Sovon-informatierapport 2001/09
Vogelgegevens (broedvogels/niet-broedvogels) Hanzelijn Voslamber B. & van der Weide M. 1998 SOVON-informatierapport 1998/02
Grauwe Ganzen, Axelse Kreek 2008 Voslamber B. & van Bracht M. 2008 SOVON Onderzoeksrapport 2008/16
Vogeleffectenstudie Bakelse Plassen Voslamber B. & Janssen, E. W. A. 2007 SOVON-informatierapport 2007/10
Verdeling ganzen over de provincies, 1997/98 t/m 2000/01 Voslamber, B. 2003 SOVON-informatierapport 2003/12
Overleving van Grauwe Ganzenfamilies langs de Axelse Kreek in 2007 Voslamber, B. 2007 SOVON-onderzoeksrapport 2007/08
Uitbreiding plas Hemelrijk Voslamber, B. 2005 SOVON informatie-rapport 2005/08