Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1647
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Invloed van de vos op het broedsucces van grauwe gans Voslamber B., Mulder J. & van den Bremer L. 2012 2012/42
Effectiviteit van opvanggebied voor zomerganzen bij Tetjehorn Voslamber B., Maartense K., Kleefstra R., de Boer V. & Stahl J. 2013 2013/70
Standaard rekenmethodiek grasetende watervogels in de Rijntakken Voslamber B. & Liefting M. 2011 Sovon-onderzoeksrapport 2011/09
Effectiviteit van opvanggebied voor zomerganzen bij Tetjehorn, 2014 Voslamber B., Kwak A.M.G., Kleefstra R., de Boer V. & Stahl J. 2015 2015/09
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1999/2000 Voslamber B. & van Winden E. A. J. 2001 SOVON-monitoringrapport 2001/07, RIZA-rapport BM01-21
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1996/97 Voslamber B. & van Winden E. A. J. 1999 SOVON-monitoringrapport 1999/01, RIZA-rapport BM98-02
Opzet data-opslagsysteem met oude telreeksen van watervogels in het IJsselmeergebied Voslamber B. & van Winden E. A. J. 2000 SOVON-informatierapport 2000/06, RIZA-rapport BM00-03
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1997/98 Voslamber B. & van Winden E. A. J. 1999 SOVON-monitoringrapport 1999/07, RIZA-rapport BM98-10
Atlas van ganzen, zwanen en Smienten in Nederland Voslamber B. & van Winden E. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/08
Analyse van de tellingen van Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans en Smient in relatie tot foerageerbehoefte en -capaciteit in het kader van Ruimte voor de Rivier Voslamber B & van Winden E. 2007 SOVON-informatierapport 2007/03