Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 51 - 60 of 1623
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Midwintertelling van Watervogels in Nederland, januari 1998 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1999 SOVON-monitoringrapport 1999/05, RIZA-rapport BM98-09, IKC natuurbeheer coproductie C22
Midwintertelling van Watervogels in Nederland, januari 1996 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/04, RIZA-rapport BM 96-19, IKC Natuurbeheer coproductie C15
Midwintertelling van Watervogels in Nederland, januari 1999 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 2000 SOVON-monitoringrapport 2000/02, RIZA-rapport BM99-14, Expertisecentrum LNV coproductie C-31
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1998/99 Voslamber B. & van Winden E. A. J. 2001 SOVON-monitoringrapport 2001/01, RIZA-rapport BM01-01
Positieve en negatieve (neven-) effecten van aantalsregulerende maatregelen bij overzomerende Grauwe Ganzen Voslamber B., van Turnhout C. & Willems F. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/12
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1993/94 Voslamber B. , van Roomen M. W. J. & van Winden E. A. J. 1996 SOVON-monitoringrapport 96/01, RIZA-rapport BM95-15
Vogels in Belangrijke Vogelgebieden in 1992-94; een overzicht op basis van de in de SOVON database aanwezige gegevens Voslamber B. , van der Weide M. J. T. & van Winden E. A. J. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/02
Vogels in Belangrijke Vogelgebieden in 1994-95 Voslamber B. , van der Weide M. J. T. & van Winden E. A. J. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/05
Invloed van veranderingen in beleid op winterganzen in de grensregio Duffelt/Ooijpolder Voslamber B., van den Bremer L., Feige N., Doer D., Nienhuis J. & Stahl J. 2013 2013/29
Invloed van de vos op het broedsucces van grauwe gans Voslamber B., Mulder J. & van den Bremer L. 2012 2012/42