Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 41 - 50 of 1647
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Weidevogels van ANV De Hollandse Venen in 2006 Wiersema C. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-33
Broedvogels van het Zuidgors en de Everinge- en van Hattumpolder (Zuid-Beveland), alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna Wieland A. & Vergeer J. W. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007/13
Broedvogels van de St Pieterspolder - Nieuw Olzendepolder, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna Wieland A. & Vergeer J. W. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/20
Broedvogels in een deel van natuurontwikkelingsgebied de Boschkreek bij Axel in 2008 Wieland A. & Vergeer J. W. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/14
Broedvogels van Liesbos, Klundert en Appelzak in 1993 Wessels H. & van Manen W. 1994 SOVON-rapport 1994/08
Broedvogels van de Bomendijk in 1993 Wessels H. 1993 SOVON-rapport 1993/11
Broedvogels van Wilhelminapolder en Leendert Abrahampolder, alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna Walhout J. & Vergeer J. W. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/16
Watervogels in de Zoete Rijkswateren in 1994/95 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/02, RIZA-rapport BM 95-29
Midwintertelling van Watervogels in Nederland, januari 1999 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 2000 SOVON-monitoringrapport 2000/02, RIZA-rapport BM99-14, Expertisecentrum LNV coproductie C-31
Midwintertelling van Watervogels in Nederland, januari 1996 Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1997 SOVON-monitoringrapport 1997/04, RIZA-rapport BM 96-19, IKC Natuurbeheer coproductie C15