Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1647
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Hoogwatervluchtplaatsen van Schiermonnikoog op de kaart Wiersma P. & van Dijk K. 2009 SOVON-informatierapport 2009/12
Hoogwatervluchtplaatsen van Texel op de kaart Wiersma P. & Smit C.J. 2009 SOVON-informatierapport 2009/21
Ontwikkeling en toepassing van een poweranalyse voor de vogelmonitoringgegevens in het kader van de nieuwe gaswinning Wiersma P., Roodbergen M., Goedhart P.W. & Ens B.J. 2009 SOVON-onderzoeksrapport 2009/11
Hoogwatervluchtplaatsen van Ameland op de kaart Wiersma P. & Kersten M. 2009 SOVON-informatierapport 2009/09
Hoogwatervluchtplaatsen van Vlieland op de kaart Wiersma P. & de Boer P. 2009 SOVON-informatierapport 2009/03
Voorstudie weidevogelkerngebieden Wiersma, P & Sierdsema, H. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/18
Trends of wintering and breeding birds in the Oostvaardersplassen Wiersma P. 2010 SOVON-informatierapport 2010/10
Kartering hoogwatervluchtplaatsen van het waddengebied ten behoeve van het beheerplan Natura 2000 Wiersma P. 2009 SOVON-informatierapport 2009/20
Kartering hoogwatervluchtplaatsen van het waddengebied ten behoeve van het beheerplan Natura 2000 Wiersma P. 2009 SOVON-informatierapport 2009/19
Broedvogels van Staatsbosbeheer-objecten in de zuidelijke Randmeren in 2008 Wiersema C. & Jager K. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/17