Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 111 - 120 of 1623
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van de Middelwaard en Loowaard in 1989-93 Vogel R. L. 1995 SOVON-informatierapport 1995/02
De broedvogels van het Zwolse Bos in 1991 Vogel R. L. 1992 SOVON-rapport 1992/12
Broedvogels van de boswachterij Uchgelen-Hoenderloo in 1990 Vogel R. L. 1991 SOVON-rapport 1991/01
De broedvogels van de Greffelkamp in 1996 Vogel R. L. 1996 SOVON-inventarisatierapport 1996/17
Broedvogels van SBB-reservaten in de IJsseluiterwaarden in 1994 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatie-rapport 1995/03
Broedvogels van de Relatienotagebieden van Waterland-Oost in 1993 Vogel R. L. 1994 SOVON-rapport 1994/06
Broedvogels van de boswachterijen Eersel/De Kempen en de Cartierheide in 1995 Vogel R. L. 1995 SOVON-inventarisatierapport 1995/08
Broedvogels van de Strijbeekse Heide in 1995 Vogel R. L. 1996 SOVON-Inventarisatierapport 1996/04
Broedvogels langs het tracé van de Betuwelijn in 1998 Vogel R. L. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/19
De broedvogels van landschapselementen rondom Bronkhorst in 1996 Vogel R. L. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/05