Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 101 - 110 of 1623
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Haalbaarheidsstudie naar het uitvoeren van bestandsopnamen van watervogels langs de internationale Rijn in 1995. Vogel R. & van Roomen M. 1994 1994-2 Onderzoeksrapport
Beleidsmonitoring van vogels in het kader van ANLb in 2016: verantwoording, eerste evaluatie en aandachtspunten Vogel R.L., Teunissen W., van Turnhout C. & Zoetebier D. 2016 2016/52
Het belang van Nederland buiten de EHS voor soorten van de Vogelrichtlijn en van bijlage V van de Habitatrichtlijn Vogel R.L., Koese B., Kranenbarg J., La Haye M., Odé B., Sierdsema H., Sparrius L., Verburg P. & Zollinger R. 2013 2013/15
De Broedvogels van de Duivelsberg in 1997 Vogel R. L & Saris F. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/12
Ontwikkelingen van de broedvogels in het Bergherbos (Gld) in 1986-97 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/11
De broedvogels van de Mokerheide en Sint-Jansberg in 1996 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/06
De broedvogels van de Maashorst in 1996 Vogel R. L. & Klemann M. C. M. 1997 SOVON-inventarisatierapport 1997/04
De vogels van Aersoldweerde Vogel R.L. 2013 2013/47
Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels tot en met 2015 Vogel R.L. 2015 2015/66
Ontwikkelingen in de betekenis van het gebied Aersoltweerde voor vogels Vogel R.L. 2015 2015/19