Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1572
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaar- en Reigerplas en het Knarbos in 2018 Willem van Manen & Symen Deuzeman 2019 2019/18
Broedvogels van de Klencke in 2018 Willem van Manen 2018 2018/79
Broedvogels van het Hooghalerveld in 2017 Willem van Manen 2017 2017/55
Belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels Willems, F., van Turnhout, C., Loos W.B., Zoetebier, D. 2006 SOVON-onderzoeksrapport 2006/07
Evaluation of the monitoring scheme for waterbirds in the Dutch Wadden Sea: a study on the representativeness of the STC-sites Willems F. , van Turnhout C. & van Roomen M. 2001 SOVON research report 2001/02
Reproductie van de Steenuil in Nederland in de periode 1977-2003 Willems F. , van Harxen R. , Stroeken P. & Majoor F. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/04
Veldleeuweriken in intensief en extensief gebruikt agrarisch gebied; Tussenstand 2007 Willems F. , Ottens H. -J. & Teunissen W. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/02
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee 2005 Willems F., Oosterhuis R., Dijksen L. , Kats R. & Ens B. J. 2005 SOVON-onderzoeksrapport 2005/07, Alterra-rapport 1265
Evaluatie Agrarisch Natuurbeheer: Effecten op weidevogeldichtheden Willems F., Breeuwer A., Foppen R., Teunissen W., Schekkerman H., Goedhart P., Kleijn D. & Berendse F. 2004 SOVON-onderzoeksrapport 2004/02
Verspreiding en aantalsontwikkeling van ganzen rond de Biesbosch Willems F. & Voslamber B. 2002 SOVON-onderzoeksrapport 2002/02