Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1640
Titel Auteur(s)oplopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels in de Gelderse Poort 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/03
Ontwikkeling akker- en weidevogels Zeeland, 1998-2004 Zuijlen G. J. C. van & Vergeer J. W. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/35
Waterdatabase Beneden Rivierengebied: inhoud en volledigheid Zollinger R. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/05, RIZA-rapport BM 96-07
Waterdatabase Randmeren: inhoud en volledigheid Zollinger R. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/06, RIZA-rapport BM 96-08
Evaluatie soortgerichte instrumenten vogels Zollinger R. & Hagemeijer W. 1996 SOVON-onderzoeksrapport 1996/03
Studie naar de haalbaarheid en kosten van het digitaliseren van territoria van weidevogels Zoetebier D. & Teunissen W. 2007 SOVON-informatierapport 2007/01
Vogeltellingen in het Nederlandse deel van het Waddengebied 1979-90 Zegers P. M. & Kwint N. D. 1992 SOVON-rapport 1992/14
Broedvogels van Boswachterij Leende in 2009 Wouters P. & Vergeer J. W. 2010 SOVON-inventarisatierapport 2010/15
Broedvogels van de Auvergnepolder in 2018 Wouters P. 2018 2018/86
Broedvogels van Schokland, Rotterdamse Hoek, Flevohout, Ooievaar- en Reigerplas en het Knarbos in 2018 Willem van Manen & Symen Deuzeman 2019 2019/18