Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 91 - 100 of 1620
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Pilot: broedvogels in hoogspanningsmasten op het traject Diemen-Ens in 2005 de Boer P. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005-42
Broedvogels van Vlieland in 2001 de Boer P. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/01
Broedvogels en broedsucces van de Klutenplas (Gr) in 2008; Onderzoek naar effecten van een vossenraster De Boer P. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/11
Predatieonderzoek aan Kluut op de Dollard in 2010 De Boer P. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/21
Broedvogels van het Lauwersmeer in 2002 de Boer P. & Kleefstra R. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/17
Broedvogels en broedsucces van de Klutenplas in 2007 de Boer P. & Willems, F. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/03
Breeding performance and site fidelity of Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus and Herring Gulls L. argentatus carrying GPS-PTT's, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2011 de Boer P. & Ens B.J. 2012 2012/07
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2007 de Boer, P., Klaassen, O., Dijksen, L. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/08
Broedvogels van Planken Wambuis in 2013 de Boer P. & Klemann M. 2014 2014/23
Watervogels in de Nederlandse Waddenzee in 1997/98 en 1998/99 De Boer P. , Koks B. , van Roomen M. & van Winden E. A. J. 2001 SOVON-monitoringrapport 2001/04