Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 91 - 100 of 1567
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Predatieonderzoek aan Kluut op de Dollard in 2010 De Boer P. 2011 SOVON-onderzoeksrapport 2011/21
Broedvogels van het Lauwersmeer in 2002 de Boer P. & Kleefstra R. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/17
Broedvogels en broedsucces van de Klutenplas in 2007 de Boer P. & Willems, F. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/03
Breeding performance and site fidelity of Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus and Herring Gulls L. argentatus carrying GPS-PTT's, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2011 de Boer P. & Ens B.J. 2012 2012/07
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2007 de Boer, P., Klaassen, O., Dijksen, L. 2008 SOVON-onderzoeksrapport 2008/08
Broedvogels van Planken Wambuis in 2013 de Boer P. & Klemann M. 2014 2014/23
Watervogels in de Nederlandse Waddenzee in 1997/98 en 1998/99 De Boer P. , Koks B. , van Roomen M. & van Winden E. A. J. 2001 SOVON-monitoringrapport 2001/04
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006 de Boer P. , Oosterbeek K. , Koffijberg K. , Ens B. , Smit C. & de Jong M. 2007 SOVON-monitoringrapport 2007/04, IMARES-rapport C036/08
Resultaten boottellingen Nederlandse Waddenzee 2012-2014 de Boer P., Symen Deuzeman S., Postma J., van Winden E., van Roomen M., Schekkerman H., Kampichler C. & Waddenunit 2015 2015/10
Broedvogels van de duinen van Goeree en delen van de polders West-Nieuwland en Nieuwenoord in 2005 de Boer P. & Vergeer J. W. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-07