Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 81 - 90 of 1576
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland ‘Stern’ in 2019 de Boer P. 2019 2019/81
Broedvogels van de Klutenplas in 2019: aantallen en broedsucces de Boer P. 2019 2019/82
Broedvogels van de bossen van Staatsbosbeheer op Vlieland in 2006 de Boer P. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007/24
Pilot: broedvogels in hoogspanningsmasten op het traject Diemen-Ens in 2005 de Boer P. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005-42
Weidevogels in het Reitdiepgebied in 2010 de Boer P. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/14
Broedvogels van Vlieland in 2001 de Boer P. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/01
Broedvogels van de Stille Kern in 2002 de Boer P. 2003 SOVON-inventarisatierapport 2003/16
Meetplan Moerasvogels Fryslan de Boer P. 2008 SOVON-informatierapport 2008/01
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 1999 de Boer P. 2000 SOVON-inventarisatierapport 2000/06
Broedvogelmonitoring op Schiermonnikoog in 2000 de Boer P. 2000 SOVON-inventarisatierapport 2000/22