Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 71 - 80 of 1641
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Effecten van vliegoefeningen op de Vliehors: Kansen voor een planningsinstrument om de verstoring van vogels te minimaliseren Bouten W. & Ens B. J. 2006 IBED-rapport/SOVON-onderzoeksrapport 2006/08
Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016, 2017 & 2018 Bruno J. Ens, Erik van Winden, Romke Kleefstra, Marjan Vroom & Els van der Zee 2019 Sovon-rapport 2019/31 / A&W rapport 2556 / Karekiet rapport @@@
Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. Bruno J. Ens, Marcel Kersten, Jaap van der Meer, Jeroen Wijsman, Hans Schekkerman, Erik van Winden & Kees Rappoldt 2017 2017/15
Monitoring van verstoring en potentiële verstoringsbronnen van vogels en zeehonden in de Waddenzee – seizoen 2016 Bruno J. Ens, Romke Kleefstra, Erik van Winden, Farisia Polwijk, Marjan Vroom, Els van der Zee, Anneke Rippen & Marten Sikkema 2017 2017/30
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2017 Chris van Turnhout & Frank Majoor 2017 2017/59
Tapuiten in de Eierlandse Duinen op Texel in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor 2018 2018/68
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2018 Chris van Turnhout, Frank Majoor & Tim Zutt 2019 2019/02
Akkervogeltellingen op de akkers van het Bergherbos in de winter van 2016/17 de Boer P. 2018 2018/09
Blauwe Kiekendieven op de Waddeneilanden in 2010 de Boer P. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/15
Broedvogels van de Klutenplas in 2015: aantallen en broedsucces de Boer P. 2015 2015/63