Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 61 - 70 of 1640
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van Poldertje Kruishoofd - Nieuwesluis, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/10
Broedvogels van Vijgheter-Zwanenburg, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna en de Nauwe Korfslak Boer V. de, Vergeer J. W. & Kalkman V. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/14
Broedvogels van Schokland in 1998 (met kort overzicht van de libellenfauna) Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/14
Broedvogels van het Urkerbos in 1998 Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/18
Broedvogels van Natuurpark Lelystad in 1998 Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/15
De broedvogels van de Burchtkamp in 1998 Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/13
Broedvogels van het Kamperhoek-complex in 1998 Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/17
Broedvogels van Toppad Urk in 1998 Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/27
Broedvogels van het zuidelijk deel van de duinen bij Hoek van Holland in 2002 Boon L. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/04
Broedvogels van Staatsbosbeheerterreinen op Terschelling in 2006 Bot L. & Ouwerkerk A. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007/23