Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 51 - 60 of 1580
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Breeding performance of Lesser Black-backed Larus fuscus and Herring Gulls L argentatus carrying GPS-PTT’s, Wadden Sea island of Vlieland, breeding season 2010 Boer P. de. 2010 SOVON-onderzoeksrapport 2010/16
Broedvogels van Fort Frederik Hendrik eo, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/06
Broedvogels van de Zwinmond, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/13
Broedvogels van Poldertje Kruishoofd - Nieuwesluis, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/10
Broedvogels van de Oud- en Jong Breskenspolder, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/09
Broedvogels van de Buitenhaven van Terneuzen, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/07
Broedvogels van de Herdijkte Zwarte Polder, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/11
Broedvogels van de Kievittepolder-Oost, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna Boer V. de & Vergeer J. W. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/12
Broedvogels van Vijgheter-Zwanenburg, alsmede een beeld van niet-broedvogels, herpeto- en zoogdierfauna en de Nauwe Korfslak Boer V. de, Vergeer J. W. & Kalkman V. 2005 SOVON-inventarisatierapport 2005/14
Broedvogels van Toppad Urk in 1998 Bonder M. C. 1998 SOVON-inventarisatierapport 1998/27