Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 31 - 40 of 1635
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Een kwart eeuw Punt-Transect-Tellingen van wintervogels in Nederland (1980-2004) Boele A. , Hustings F. , van Kleunen A. , van Turnhout C. & Plate C. 2005 SOVON-monitoringrapport 2005/02
Broedvogeldoelsoorten en de Ecologische Hoofdstructuur: een verspreidingsanalyse Boele A. , Klemann M. & Vogel R. L. 1997 SOVON-onderzoeksrapport 1997/03
Punt Transect Tellingen van wintervogels in Nederland in 1996-97 Boele A. , Koffijberg K. , van Turnhout C. & Meijer R. 1999 SOVON-monitoringrapport 1999/08
De stadsvogelindex, een verkenning van de mogelijkheden Boele A, Sierdsema H. & Foppen R. 2002 SOVON-onderzoeksrapport 2002/03
Broedvogels in Nederland in 2012 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & Plate C.L. 2014 2014/13
Broedvogels in Nederland in 2014 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & van der Meij T. 2016 2016/04
Broedvogels in Nederland in 2018 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2020 2020/07
Broedvogels in Nederland in 2017 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2019 2019/04
Broedvogels in Nederland in 2015 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2017 2017/04
Broedvogels in Nederland in 2013 Boele A., van Bruggen J., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2015 2015/04