Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 151 - 160 of 1620
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Watervogeltelllingen in het Benedenrivierengebied in 2016/17 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T. 2017 2017/62
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2018/19 de Boer V., Slaterus R. & Boudewijn T.J. 2020 2020/10
Zomerganzen in het Deltagebied in 2007 de Boer, V., van der Jeugd, H.P. 2007 SOVON-monitoringrapport 2007/02
Weidevogels van ANV De Krimpenerwaard in 2006 de Bont M. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-32
Nationale Tuinvogeltelling 2013 de Jong A.J. & Sierdsema H. 2013 2013/76
Analyse van de representativiteit van SNL-soorten in BMP-plots in de Biesbosch de Jong A. & Sierdsema H. 2016 2016/02
Biotoopspecifieke trends van 16 broedvogelsoorten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Hollands duindistrict De Nobel P. , Loos W. B. & Foppen R. 2001 SOVON-onderzoeksrapport 2001/05
An alert system for bird population changes: a dutch approach de Nobel P. , van Turnhout C. , van der Winden J. & Foppen R. 2002 SOVON-onderzoeksrapport 2002/04
Slotdocument Workshop Verspreidingsgegevens de Nobel W. T. 1998 SOVON-onderzoeksrapport 1998/08
Broedvogels van Elswout in 1960-98 de Nobel W. T. 1999 SOVON-inventarisatierapport 1999/05