Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 131 - 140 of 1620
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Zomerganzen in Zeeland in 2015 De Boer V. 2015 2015/28
Zomerganzen in Drenthe in 2014 De Boer V. 2014 2014/46
Zomerganzen in Drenthe in 2016 De Boer V. 2016 2016/40
Zomerganzen in Zeeland in 2013 De Boer V. 2013 2013/38
Broedvogels in terreinen van Natuurmonumenten langs Haringvliet en Volkerak in 2012 de Boer V. & Benard H. 2012 2012/29
Weidevogels van ANV De Lopikerwaard in 2006 de Boer V. & de Bont M. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-31
Inventarisatie Stadsganzen in enkele gemeenten in de Provincie Utrecht in 2016 de Boer V., de Jong A. & Voslamber B. 2016 2016/19
Ontwikkelingen van de broedvogels van het Bergherbos (Gld) in 1997-2005 de Boer V. & Klaassen O. 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006-39
Broedvogels in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenerwaard, de Vijfheerenlanden en op Voorne in 2009 de Boer V., Klemann M. & Kok J. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/65
Zomerganzentelling Provincie Fryslân in 2015 de Boer V. & Koffijberg K. 2015 2015/60