Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 121 - 130 of 1621
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Broedvogels van SNL-objecten in Gelderland in 2015 de Boer V. 2015 2015/52
Broedvogels van het Edese Bos (west) in 2007 de Boer V. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007- 28
Ontwikkelingen van de broedvogels van het Bergherbos (Gld) in 1986-2011 de Boer V. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/20
Broedvogels van de Vaalwaard in 2011 de Boer V. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/16
Broedvogels van de Terletse Heide in 2007 de Boer V. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007-25
Zomerganzen in Zeeuws-Vlaanderen in 2011 de Boer V. 2011 SOVON-inventarisatierapport 2011/18
Broedvogels van een tweetal gebieden in de Gemeente Ede in 2009 de Boer V. 2009 SOVON-inventarisatierapport 2009/64
Broedvogels van de Gelderse oeverzone van het Veluwemeer en het Rietveld Elburg in 2007 de Boer V. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007/58
Broedvogels in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden in 2008 de Boer V. 2008 SOVON-inventarisatierapport 2008/15
Broedvogels in terreinen van het Zuid-Hollands landschap in de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden in 2007 de Boer V. 2007 SOVON-inventarisatierapport 2007-26