Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 11 - 20 of 1635
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Het voorkomen van moerasvogels in relatie tot moeraskarakteristieken in Nederland; Een verkenning aan de hand van het Baardmannetje Beemster N. , van Dijk A. J. , van Turnhout C. & Hagemeijer W. 1999 SOVON-onderzoeksrapport 1999/13
Geringde Grauwe Ganzen in Limburg Berend Voslamber 2016 2016/56
Status van Grauwe Gans en Grote Canadese Gans in de provincie Groningen in het zomerhalfjaar Berend Voslamber en Kees Koffijberg 2017 2017/42
Broedvogels van Eemland in 2002 Beusekom. R. F. J. van. 2002 SOVON-inventarisatierapport 2002/32
De broedvogels van het Leenderbos en omgeving in 1991 Bijlsma R. G. 1992 SOVON-rapport 1992/01
De broedvogels van de Malpiebeemden en omgeving in 1991 Bijlsma R. G. 1992 SOVON-rapport 1991/02
Broedvogels van het Kootwijkerzand in 1989 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/04
Broedvogels van het Kuinderbos in 1990 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/16
Broedvogels van Roggebotzand, Reve-Abbert, Spijk-Bremerberg en Harderbos (Oostelijk Flevoland) in 1989 Bijlsma R. G. 1990 SOVON-rapport 1990/05
Broedvogels van Berkenheuvel (Boswachterij Smilde) in 1999 Bijlsma R. G. 2000 SOVON-inventarisatierapport 2000/09