Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1656
Titel Auteur(s)aflopend sorteren Jaar van uitgave Rapportnummer
Analyse mogelijke effecten op vogels en vleermuizen van een Hoge Snelweg en verbreding A27 voor het traject Lunetten-Hooipolder Aarts B. , Limpens H. , van den Bremer L. & van Kleunen A. 2009 SOVON-informatierapport 2009/18
Trendinformatie en referentiewaarden voor Nederlandse kustvogels Aarts B. , van den Bremer L. , van Winden E. & Zoetebier D. 2008 SOVON-informatierapport 2008/06
De Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus in Nederland; Een literatuurstudie naar de status, biotoopkeuze en bedreigingen Aben J. 2001 SOVON-informatierapport 2001/05
Broedvogelinventarisatie Horsterwold 2019 Abma J. 2019 2019/51
Broedvogelinventarisatie IJsselmonding 2019 A. de Jong & S. Deuzeman 2019 2019/40
Tuinvogeltelling 2015 Albert de Jong, Henk Sierdsema & Astrid van den Broek 2015 geen rapportnummer
Vogelsoorten in de provincie Fryslân waarvan nestplaatsen en rustplaatsen jaarrond van betekenis zijn Alefs P., van Els P., Foppen R. & Vogel R. 2021 2021/06
Beoordeling provinciale Staat van Instandhouding van 12 broedvogelsoorten in Gelderland Alefs P., van Els P. & Vogel R. 2019 2019/33
ANLb-beleidsmonitoring voor wintervogels in Gelderland in 2019/20 André van Kleunen, Paul van Els & Roy Slaterus 2020 2020/73
Prognose gevolgen uitvoering Kierbesluit voor vogels van het Haringvliet André van Kleunen, Ruurd Noordhuis en Floor Arts 2018 2018/10