Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1648
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels Sierdsema H., Foppen R., van Els P., Kampichler C. & Stahl J. 2021 2021/09
Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020 Slaterus R. & de Boer V. 2021 2021/31
Broedvogels in Nederland in 2019 Boele A., van Bruggen J., van Kleunen A., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2021 2021/02
Broedvogels van het noordelijke deel van het Beekbergerwoud in 2020 Deuzeman S. 2021 2021/19
Gevoeligheid van vogels en vleermuizen voor windturbines in de provincie Utrecht Stahl J. & Epe M. 2021 2021/18
Populatiedynamiek en bescherming van Tapuiten in de Noordduinen in 2020 van Turnhout C., Majoor F. & Zutt T. 2021 2020/10
Verspreidingskaarten van enkele weidevogels in ZW-Fryslân Sierdsema H. 2021 2021/38
Vogelsoorten in de provincie Fryslân waarvan nestplaatsen en rustplaatsen jaarrond van betekenis zijn Alefs P., van Els P., Foppen R. & Vogel R. 2021 2021/06
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2019 Roodbergen M., Majoor F.A. & Eekelder P. 2020 2020/24
ANLb-beleidsmonitoring voor broedvogels in Gelderland in 2019 Roy Slaterus, Paul van Els & André van Kleunen 2020 2020/72