Sovon Rapporten

Sovon brengt jaarlijks een serie rapporten uit met resultaten van de monitoringprojecten, uitkomsten van onderzoek en gegevens over uitgevoerde broedvogelinventarisaties.

Je kunt via het zoekvenster in de rechterkolom ook zoeken naar publicaties aan de hand van steekwoorden.

Displaying 1 - 10 of 1664
Titel Auteur(s) Jaar van uitgave Rapportnummer
Aard en omvang verstoring van overtijende wadvogels voor de kwelder bij Westhoek – seizoen 2020 (T0 dynamisch zoneren) Bruno J. Ens, Rik Eckhardt, Christian Kampichler, Romke Kleefstra & Jeroen van Wijk 2021 2021/30
Achtergronddocument windenergie gevoeligheidskaart vogels Sierdsema H., Foppen R., van Els P., Kampichler C. & Stahl J. 2021 2021/09
Akkervogeltellingen in Noord-Brabant in 2020 Vincent de Boer & Frank Majoor 2021 2021/05
Analyse van effecten van bodemdaling op hydrologie, vegetatie en vogels in het Lauwersmeer in 2020. Kleefstra R., Beemster N., Bijkerk W., Bakker R., Buijs, R., de Boer P., Bekkema, M., Kampichler C. & Stahl J. 2021 2021/27
Botentelling rondom IJburg in 2020/21 Slaterus R. 2021 2021/58
Broedvogels binnen het provinciale Meetnet Boerenlandvogels in Gelderland in 2018-2020 Slaterus R. & de Boer V. 2021 2021/31
Broedvogels en broedsucces van Visdief en Noordse Stern op broedeiland Stern in 2020 Peter de Boer 2021 2021/04
Broedvogels in Nederland in 2019 Boele A., van Bruggen J., van Kleunen A., Hustings F., Koffijberg K., Vergeer J.W. & van der Meij T. 2021 2021/02
Broedvogels van de Klutenplas in 2020: aantallen en broedsucces, met speciale aandacht voor Kluut de Boer P. 2021 2021/23
Broedvogels van het noordelijke deel van het Beekbergerwoud in 2020 Deuzeman S. 2021 2021/19