Zwarte Zeekoet in Nederland, honkvast met een lage trefkans

Zwarte Zeekoeten broeden op eilandjes langs rotsachtige kusten van vrijwel het gehele arctische gebied en zuidelijk tot in Denemarken en Schotland. De wereldpopulatie wordt op 400.000 tot 1,5 miljoen vogels geschat. Ze overwinteren dichtbij de broedgebieden, de meest noordelijke vogels blijven aan de rand van het pakijs. In Nederland is de Zwarte Zeekoet een zeldzame wintergast met minder dan 10 vogels per jaar.

Document: 

sovon-nieuws_2019-4_p14-15_zwarte-zeekoet-nederland_erik-van-winden.pdf

Auteurs: 

Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

32

Nummer: 

4

Publicatietaal: 

Nederlands