Zomerganzentelling Provincie Groningen in 2015

Dit rapport presenteert de resultaten van een integrale telling van ganzen in de provincie Groningen in juli 2015, uitgevoerd door medewerkers van Sovon Vogelonderzoek Nederland (met ondersteuning van medewerkers van Stichting het Groninger Landschap en Staatsbosbeheer). Opdrachtgever was de Provincie Groningen. Doel van de telling was om gedetailleerd inzicht te krijgen in de aantallen, verspreiding, broedsucces en herkomst van de in de tweede helft van juli aanwezige ganzen in de provincie Groningen.

Document: 

Rap_2015-59_Zomerganzen-Groningen-2015.pdf

Rapportnummer: 

2015/59

Auteurs: 

de Boer V. & Koffijberg K.

Jaar van uitgave: 

2015

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands