Zomerganzen in Zeeland in 2017

Gezien de huidige belangstelling en problematiek rond overzomerende ganzen in Zeeland is het belangrijk een goed beeld te hebben van de actuele verspreiding van gedurende het zomerhalfjaar pleisterende ganzen. In juli 2017 is daarom voor de achtste maal sinds 2006 in opdracht van de Faunabeheereenheid Zeeland een gebiedsdekkende telling van zomerganzen in de provincie Zeeland uitgevoerd. De telling is georganiseerd door Sovon en uitgevoerd door Sovon-medewerkers, tellers van Waterdienst Rijkswaterstaat, WBE’s, Staatsbosbeheer, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurmonumenten en telgroep Saeftinghe. De telomstandigheden waren over het algemeen gunstig en de telling was zeer volledig.

Document: 

rap_2017-47_zomerganzen-zeeland.pdf

Rapportnummer: 

2017/47

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands