Zomerganzen in Groningen in 2018

Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde in opdracht van de Provincie Groningen in juli 2018 voor het vierde opeenvolgende jaar een telling van zomerganzen in Groningen uit.

Deze tellingen hebben het doel om een beeld te krijgen van de aantallen, verspreiding, broedsucces en herkomst van de in juli aanwezige ganzen in de provincie Groningen.

Gedurende de periode 2015-2019 wordt tweemaal een integrale telling gedaan (2015, 2018), in de overige jaren (2016, 2017, 2019) een steekproeftelling in de beste ganzengebieden, om de aantalsontwikkeling te volgen.

In beide gevallen worden de tellingen uitgevoerd door professionele tellers, plaatselijk ondersteund door medewerkers van de terreinbeheerders.

Er wordt geteld volgens een gestandaardiseerde methodiek (vergelijkbaar met de telmethode in de winter) en de verwerking vindt plaats via de routine voor watervogeltellingen zoals Sovon/CBS die voor de wintertellingen hebben ontwikkeld. Vrijwel alle gegevens worden direct in het veld ingevoerd op een tablet.

De telling in 2018 was een integrale telling van de hele provincie en werd voor het grootste deel uitgevoerd op 20-21 juli, bij goede telomstandigheden.

Document: 

rap_2018-45_zomerganzen-groningen-2018-kl.pdf

Rapportnummer: 

2018/45

Auteurs: 

Kees Koffijberg & Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands