Zomerganzen in Friesland in 2016-2018

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van integrale ganzentellingen binnen de provinciegrenzen van Fryslân, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de Provincie Fryslân werden georganiseerd in juli 2016-2018. Doel van deze juli-tellingen was om gedetailleerd inzicht te krijgen in de populatieomvang en de verspreiding van de in de zomer  aanwezige ganzen (‘zomerganzen’). Achtergrond is de Nota Fryske Guozzenoanpak 2014 en de daaruit voortvloeiende behoefte van de Provincie aan goede aantals- en verspreidingsgegevens. De reeks zomerganzentellingen in deze opzet startte in 2015, en werd in 2016 geïntegreerd met de telling die door de Wildbeheerseenheden al sinds 2012 jaarlijks werd uitgevoerd, maar aanvankelijk een iets afwijkende methodiek kende en in alle jaren een afwijkende teldekking. De tellingen in Fryslân werden in het grensgebied afgestemd met tellingen in Groningen en Drenthe, waar eveneens in opdracht van die provincies zomerganzentellingen door Sovon werden uitgevoerd.

Document: 

rap_2018-46_zomerganzen-friesland-2016-2018-lr.pdf

Rapportnummer: 

2018/46

Auteurs: 

Kees Koffijberg & Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands