Zomerganzen in Drenthe in 2019

De telling in 2019 in de provincie was de zevende in een reeks ganzentellingen die Sovon voor de provincie Drenthe uitvoerde. Deze tellingen hebben tot doel het provinciale ganzenbeleid van informatie te voorzien over soorten, aantallen en verspreiding van ganzen in de provincie Drenthe in de zomer.

Ditmaal werden de vaste steekproefgebieden in de provincie geteld, volgend op 2018 waarin de provincie integraal werd geteld. Deze steekproefgebieden zijn bedoeld om de jaarlijkse verandering in aantallen te volgen.

Document: 

rap_2019-64_zomerganzen-drenthe_2019.pdf

Rapportnummer: 

2019/64

Auteurs: 

de Boer V.

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands