Zomerganzen in Drenthe in 2018

De zomerganzentelling in juli 2018 in de provincie Drenthe was de zesde in een reeks tellingen die Sovon in opdracht van de provincie Drenthe uitvoerde. Deze tellingen hebben tot doel het provinciale ganzenbeleid van informatie te voorzien over soorten, aantallen en verspreiding van ganzen in de provincie Drenthe in de zomer.

Gewoonlijk wordt deze telling gedaan in de belangrijkste ganzengebieden in Drenthe. Ditmaal werd de provincie integraal geteld, aansluitend op de integrale telling die Sovon uitvooerde in Friesland en Groningen, in opdracht van die provincies. 

Er werd in 2018 weer jaar toegevoegd aan de reeks van tellingen die in 30 steekproefgebieden werd gestart in 2013 en inmiddels zes jaar beslaat.

Document: 

rap_2018-47_zomerganzen-drenthe.pdf

Rapportnummer: 

2018/47

Auteurs: 

Vincent de Boer

Jaar van uitgave: 

2018

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands