Zomerganzen in Drenthe in 2014

De zomerganzentelling in 2014 in de provincie betreft de tweede maal sinds 2009 dat de zomerse ganzen in Drenthe door Sovon onder de loep genomen worden. De aanwezigheid van deze ganzen leidt tot schade in de landbouw en geeft soms aanleiding tot hevige discussies tussen landbouwers, jagers, beleidsmakers en natuurbeschermers. Om de discussie te voeden met de juiste gegevens is deze telling uitgevoerd.

Document: 

Rap_2014-46_Zomerganzen-Drenthe.pdf

Rapportnummer: 

2014/46

Auteurs: 

De Boer V.

Jaar van uitgave: 

2014

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands