Zomerganzen in de provincie Groningen in 2017

Sovon Vogelonderzoek Nederland voerde in opdracht van de Provincie Groningen in juli 2017 voor het derde opeenvolgende jaar een telling van zomerganzen in Groningen uit. Doel van de zomerganstellingen is om een beeld te krijgen in de aantallen, verspreiding, broedsucces en herkomst van de in de tweede helft van juli aanwezige ganzen in de provincie Groningen. Gedurende de periode 2015-2019 wordt tweemaal een integrale telling gedaan (2015, 2018), in de overige jaren een steekproeftelling in de beste ganzengebieden.

De telling in 2017 was een steekproeftelling.  

 

 

Document: 

rap_2017-48_zomerganzen-groningen-2017.pdf

Rapportnummer: 

2017/48

Auteurs: 

Vincent de Boer & Kees Koffijberg

Jaar van uitgave: 

2017

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Ganzen

Publicatietaal: 

Nederlands