Zeetrektellingen ingezet voor trendberekeningen van zeevogels

Monitoring van zeevogelaantallen is belangrijk maar lastig. De meeste soorten verblijven immers op grote afstand van de kust. Tellingen vanuit vliegtuigen zijn een bruikbare methode, maar niet voor alle soorten. Door gebruik te maken van zeetrektellingen krijgen we alsnog een goed idee van de aantalsontwikkelingen.

Document: 

sovon-nieuws-2020-3-p8-9-zeetrektellingen-hornman-et-al.pdf

Auteurs: 

Menno Hornman & Hans Schekkerman (Sovon), Gerard Troost (Trektellen.nl) & Leo Soldaat (CBS)

Jaar van uitgave: 

2020

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

33

Nummer: 

3

Publicatietaal: 

Nederlands