Zeearend: van wintergast tot broedvogel

In de in 2001 verschenen Avifauna van Nederland 2 stond de Zeearend nog te boek als ‘wintergast in uiterst klein aantal’. Zomerwaarnemingen waren exceptioneel, met bijv. in mei-juli 1989-98 slechts 5, 2 resp. 3 ex. op een totaal van 764. Geringde vogels bleken afkomstig uit Noorwegen, Finland en Noord-Duitsland.Inmiddels is onze grootste inheemse roofvogel een heuse ‘jaarvogel’. Een goede reden om hierbij stil te staan aan de hand van gegevens uit de meetnetten Water-vogels en Broedvogels (beide Netwerk Ecologische Monitoring), het Bijzondere  Soorten Project niet-broedvogels (BSP) en Waarneming.nl.

Document: 

Sovon-Nieuws_2012-03-p12-13_Zeearend-van-wintergast-tot-broedvogel.pdf

Auteurs: 

Arjan Boele & Erik van Winden

Jaar van uitgave: 

2012

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

25

Nummer: 

3

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands