Wulp wereldwijd kwetsbare vogelsoort

Om de paar jaar wordt de wereldwijde Rode Lijst van Kwetsbare en Bedreigde Vogelsoorten van de IUCN (internationale natuurbescherming) bijgewerkt. De huidige herziening betreft onder andere de Europese Wulp, waarbij tenminste 15 jaar wordt teruggekeken. Dat is een periode van ongeveer drie wulpgeneraties. Vanuit SOVON hebben we informatie gegeven over de ontwikkeling van de Nederlandse broedpopulatie.

Document: 

Wulp_Sovon Nieuws.02-08.pdf

Auteurs: 

Arend van Dijk

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

2008

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands