Winterslaapplaatsen van Ransuilen

In het Meetnet Slaapplaatsen staan elk seizoen, naast de soorten die iedere winter geteld worden (o.a. ganzen, Aalscholver, Grote Zilverreiger), één of meer soorten tijdelijk in de belangstelling. Vorig seizoen was dat de Blauwe Kiekendief, deze winter de Ransuil.

Document: 

Sovon-Nieuws_2011-04-p7_Winterslaapplaatsen-van-Ransuilen.pdf

Auteurs: 

Olaf Klaassen

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

24

Nummer: 

4

Soortgroep: 

Wintervogels

Publicatietaal: 

Nederlands